brexit multiple choice

Brexit Multiple Choice: A, B, C o D; por Gonzalo Cañete

Brexit Multiple Choice: ¿2do referéndum, hard, soft, prórroga o retirada a último momento?. Gonzalo Cañete, Analista Técnico y Geopolítico en Brújula de Mercados, nos responde al respecto en Barómetro Bursátil por Radio Big World.

[…]